top of page
Humiforte + 120 kapsler

Humiforte + 120 kapsler

Et unikt kosttilskudd basert på Humic & Fulvic Acid, fullt av naturlig forekommende mineraler, mikronæringsstoffer og sporstoffer. Inneholder også vitamin C ekstrahert fra Acerola kirsebær.

Humiforte Plus+ bidrar til normal funksjon av immunsystemet da kosttilskuddet også inneholder jern, kobber, selen og sink. Sink og jod bidrar til normal kognitiv funksjon, mens mangan og også sink bidrar til bedre beskyttelse mot oksidativt stress.

Produktet er basert på de spennende effektene som humus og fulvinsyre har på kroppens ulike biokjemiske funksjoner.

Humusstoffer (HS) er komplekse og heterogene blandinger av polydisperse materialer som dannes i jord, sedimenter og vassdrag ved biokjemiske og kjemiske reaksjoner under forråtnelse og transformasjon av planterester og mikrobielle rester (en prosess kjent som humifisering). Plantelignin og dets nedbrytningsprodukter, polysakkarider, melanin, proteiner, lipider, nukleinsyrer, fine karbonpartikler osv. er viktige komponenter som deltar i denne prosessen.

Humusstoffer er involvert i mange prosesser i jord og vassdrag: for eksempel jordforvitring, planteernæring, pH-buffring, sporelementmobilitet og toksisitet, biotilgjengelighet, nedbrytning og transport av hydrofobe organiske kjemikalier, dannelse av desinfeksjonsbiprodukter i vannbehandling og heterotrofisk produksjon i akvatiske økosystemer. Følgelig har humusstoffer fått oppmerksomhet fra forskere på en rekke ulike felt.

Humus og fulvinsyre: "Naturen leverer alle typer næringsstoffer for oss å leve"

120 kapsler

    kr 320,00Pris
    Produktside: Stores_Product_Widget
    bottom of page